Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
In the Garden of Beasts
Tác giả: Mark Bittman, Mark Bittman cm
Xuất bản: : Crown Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  943.086
 
Hitler and Nazi Germany
Tác giả: Stephen J Lee
Xuất bản: London: Routledg, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086092
 
Germans against Hitler [electronic resource] : the Stauffenberg plot and resistance under the Third Reich
Tác giả: Hans Mommsen, Angus McGeoch
Xuất bản: London: IB Tauris, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086
 
Gravelotte-St-Privat 1870 : end of the second empire
Tác giả: Philipp Elliot-Wright
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 1993
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.08
 
What Hitler Knew : The Battle for Information in Nazi Foreign Policy
Tác giả: Zachary Shore
Xuất bản: : Oxford University Press Inc USA, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086092
 
Hindenburg : power, myth, and the rise of the Nazis
Tác giả: Anna Von der Goltz
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.085092
 
Earthborn
Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm
Xuất bản: : Tor Books, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  943.086
 
The SA 1921-45 Hitler's stormtroopers
Tác giả: David Littlejohn, Ron Volstad
Xuất bản: London: Osprey, 1990
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.085
 
Albert Ballin (English edition)
Tác giả: Johannes Gerhardt, Ekkehard W Nümann, Ekkehard W Nümann, Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung, Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung
Xuất bản: Hamburg: Hamburg University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  943.0840924
 
Hitler's war and the war path
Tác giả: David John Cawdell Irving, David John Cawdell Irving, David John Cawdell Irving, Harry W Mazal
Xuất bản: London: Focal Point, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục