Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Balkan Holocausts?: Serbian and Croatian victim centred propaganda and the war in Yugoslavia
Tác giả: David Bruce Macdonald
Xuất bản: MANCHESTER NEW YORK: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  949.703
 
History of Yugoslavia
Tác giả: Marie-Janin Calic
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  949.702
 
Bank Regulation, Risk Management, and Compliance : Theory, Practice, and Key Problem Areas
Tác giả: Alexander Dill
Xuất bản: : Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  949.703
 
Regime Change in the Yugoslav Successor States Divergent Paths toward a New Europe
Tác giả: Mieczysław P Boduszyński
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  949.703
 
History of Yugoslavia
Tác giả: Marie-Janine Calic, Dona Geyer
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  949.702
 
This Was Not Our War Bosnian Women Reclaiming the Peace
Tác giả: Swanee Hunt
Xuất bản: Durham: Duke University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  949.703082
 
Worlds Apart Bosnian Lessons for Global Security
Tác giả: Swanee Hunt
Xuất bản: Durham: Duke University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  949.703
 
This Was Not Our War : Bosnian Women Reclaiming the Peace
Tác giả: Swanee Hunt
Xuất bản: Durham: Duke University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  949.703082
 
Balkan Holocausts?
Tác giả:
Xuất bản: MANCHESTER NEW YORK: Manchester University Press, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  949.703
 
Disjointed War
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  949.703
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục