Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.4062308 giây)
Missionaries, Miners, and Indians : Spanish Contact with the Yaqui Nation of Northwestern New Spain, 1533-1820
Tác giả: HuDeHart Evelyn,
Thông tin xuất bản: Tucson Ariz : University of Arizona Press , 1981
Ký hiệu phân loại: 972.00497
ISBN: 9780816507405
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
El servicio personal de los indios en la Nueva España : 1576-1599
Tác giả: Zavala Silvio,
Thông tin xuất bản: Mexico DF : Colegio Nacional , 1984lt1995 gt
Ký hiệu phân loại: 972.00497
ISBN: 9786075640105
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Historia de la educación en la época colonial : el mundo indígena / El Mundo indígena / El Mundo indígena
Tác giả: Gonzalbo Pilar,
Ký hiệu phân loại: 972.00497
ISBN: 9786076287002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Comunidades indígenas frente a la ciudad de México : Tenochtitlan, Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919
Thông tin xuất bản: Mexico DF : Colegio de Mexico , 1995
Ký hiệu phân loại: 972.00497
ISBN: 9786076285626
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
El servicio personal de los indios en la Nueva España : suplemento a los tres tomas relativos al siglo XVI
Tác giả: Zavala Silvio,
Thông tin xuất bản: Mexico DF : Colegio de Mexico , 19851991
Ký hiệu phân loại: 972.00497
ISBN: 9786075640143
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Comunidades indígenas frente a la ciudad de México
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico , 1995
Ký hiệu phân loại: 972.00497
ISBN: 9786076285626
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
El servicio personal de los indios en la Nueva España
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico , 1987
Ký hiệu phân loại: 972.00497
ISBN: 9786075640105
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
El servicio personal de los indios en la Nueva España
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico , 1989
Ký hiệu phân loại: 972.00497
ISBN: 9786075640143
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Missionaries, Miners, and Indians
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 972.00497
ISBN: 9780816537853
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục