Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.750013 giây)
Standard work for lean healthcare
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Productivity Press , 2012
Ký hiệu phân loại: W 84 AA1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132725 Định dạng: PDF
Delivering health care in America : a systems approach
Tác giả: Shi Leiyu,
Thông tin xuất bản: Sudbury Mass : Jones Bartlett Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: W 84 AA1
ISBN: 1449626505
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132739 Định dạng: PDF
Integrating the patient and caregiver voice into serious illness care : proceedings of a workshop
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: W 84 AA1
ISBN: 030946028X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158516 Định dạng: PDF
Physician integration & alignment : IPA, PHO, ACOs and beyond
Tác giả: Todd Maria K,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2013
Ký hiệu phân loại: W 84 AA1
ISBN: 9781439813089
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146343 Định dạng: PDF
Worried sick : a prescription for health in an overtreated America
Tác giả: Hadler Nortin M,
Ký hiệu phân loại: W 84 AA1
ISBN: 0807831875
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158770 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục