Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3437582 giây)
Nursing research using phenomenology : qualitative designs and methods in nursing
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: WY 20.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132625 Định dạng: PDF
Practice-based clinical Inquiry in nursing for DNP and PhD research : looking beyond traditional methods
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: WY 20.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132626 Định dạng: PDF
The Routledge international handbook of advanced quantitative methods in nursing research
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: WY 20.5
ISBN: 9780415521802
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 133136 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục