Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 372 kết quả (0.0199493 giây)
Thiết kế nhà máy sản xuất bánh gạo năng suất 532,8 tấn/ năm
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo dừa năng suất 2000 tấn/ năm
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh năng suất 20000 tấn/năm
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy bánh gạo năng suất 22 tấn/ngày
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì năng suất 80 tấn nguyên liệu / ngày
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa tươi thanh trùng 10 Tấn/ ngày
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế công nghệ nhà máy sản xuất rượu vang
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy bia năng suất 20 triệu lít/ năm
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp thịt pate với năng suất 6000 kg/cá
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua đóng hộp năng suất 10.000 lít sản phẩm/ ngày
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 

Truy cập nhanh danh mục