Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 637 kết quả
Theoretical optics : an introduction
Tác giả: H Römer
Xuất bản: Weinheim: WILEY, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.1
 
Propellants and Explosives : thermochemical aspects of combustion
Tác giả: Naminosuke Kubota
Xuất bản: : Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Chemistry
Tác giả: Harold D Nathan, Charles Henrickson
Xuất bản: New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Genetics for dummies
Tác giả: T R Robinson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Instructor's Manual (0471726478) For Advanced Engineering Mathematics 9th Edition by Erwin Kreyszig
Tác giả: Erwin Kreyszig
Xuất bản: : Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
TI-89 graphing calculator for dummies
Tác giả: C C Edwards
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.284
 
Biology for dummies
Tác giả: René Fester Kratz, Donna Rae Siegfried
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Fractal geometry : mathematical foundations and applications
Tác giả: K J Falconer
Xuất bản: Chichester England: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  514
 
Quantum mechanics [electronic resource] : concepts and applications
Tác giả: Nouredine Zettili
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Elementary differential equations and boundary value problems
Tác giả: William E Boyce, Richard C DiPrima
Xuất bản: New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 

Truy cập nhanh danh mục