Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.0200332 giây)
Food culture in South America
Tác giả: Lovera José Rafael
Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 641.598
 
The encyclopedia of addictive drugs
Tác giả: Richard Lawrence Miller
Westport Conn: Greenwood Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615
 
Encyclopedia of junk food and fast food
Tác giả: Andrew F Smith
Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 641.5
 
Food culture in the Mediterranean [electronic resource]
Tác giả: Carol Helstosky
Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 641.59822
 
The world religions cookbook
Tác giả: Arno Schmidt
Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 641.59
 
The world cookbook for students
Tác giả: Jeanne Jacob
Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 641.5
 
Food in medieval times
Tác giả: Melitta Weiss Adamson
Westport Conn: Greenwood Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Television : the life story of a technology
Tác giả: Alexander B Magoun
Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.388009
 
Classical cynicism : a critical study
Tác giả: Luis E Navia
Westport Conn: Greenwood Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 517.5
 
Rockets and missiles : the life story of a technology
Tác giả: A. Bowdoin Van Riper
Westport CT: Greenwood Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.4356
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục