Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 9143 kết quả (0.2968771 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:7
Hóa học và ứng dụng (1Tháng 2 kỳ) =.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội Hóa học VN
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 64298 Năm XB:
Ngoại thương (Tháng 3 kỳ)=Foreign trade.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Trung tâm thông tin thương mại-Bộ Thương mại
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 64449 Năm XB:
Môi trường và Sức khỏe(Tháng 2 kỳ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội. :TT Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh - y học
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 64501 Năm XB:
Kiến trúc & Đời sống(Tháng 1 kỳ).
Thông tin xuất bản: TP.HCM. :Hội kiến trúc sư TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 64537 Năm XB:
Thể thao và Văn hóa cuối tuần(1 tháng 4 kỳ ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội ;Thông tấn xã VN
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 64569 Năm XB:
Đầu tư chứng khoán (1Tháng 12 kỳ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ký hiệu phân loại: 000
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 64602 Năm XB:
Đầu tư chứng khoán (1Tháng 12 kỳ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ký hiệu phân loại: 000
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 64627 Năm XB:
Đầu tư chứng khoán (1Tháng 12 kỳ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ký hiệu phân loại: 000
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 64641 Năm XB:
Thể thao và Văn hóa cuối tuần(1 tháng 4 kỳ ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội ;Thông tấn xã VN
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 64658 Năm XB:
Thời trang trẻ (1 tháng 4 kỳ).
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Trung ương Đoàn TNCS HCM
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 64704 Năm XB:

Truy cập nhanh danh mục