Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 226 kết quả (0.2812498 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:9
Từ điển viết tắt Anh - Việt thông dụng
Tác giả: Tạ Hùng
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 257 Năm XB: 1996
Từ điển Anh - Việt kiến trúc và xây dựng
Tác giả: Harris Cyril M
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 720.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 79 Năm XB: 1995
Từ điển Anh Việt chuyên ngành tin học - kỹ thuật
Tác giả: Đặng Sơn Hồng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 004.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 83 Năm XB: 1997
The New Encyclopedia Britannica
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
ISBN: 0852293879
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 360 Năm XB: 1982
Encyclopedia of networking
Tác giả: Feibel Werner
Thông tin xuất bản: San Francisco :Sybex Inc
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782118291
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 379 Năm XB: 1996 File: PDF
Webster's new world College dictionary
Tác giả: Neufeldt Victoria
Thông tin xuất bản: USA :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0028603346
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 210 Năm XB: 1996
The Encyclopedia Britannica
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
ISBN: 0852293879
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 358 Năm XB: 1982
Từ điển điện tử - Tin học - Truyền thông Anh - Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 603
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 417 Năm XB: 1997
The encyclopedia Britannica
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 501 Năm XB: 1982
The new encyclopedia Britannica
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 356 Năm XB: 1982

Truy cập nhanh danh mục