Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 129 kết quả (0.2968753 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:12
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa bột năng suất 10 tấn/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122531 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy Fillet cá tra
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122881 Năm XB:
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa 5.6T/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122537 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa cô đặc có đường năng suất 40.000 Hộp/Ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122548 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất xúc xích heo tiệt trùng (năng suất 10 tấn/ ngày)
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122733 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì năng suất 80 tấn nguyên liệu / ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122754 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất chuối sấy năng suất 1 tấn chuối/ ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122877 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất và phê nhân năng suất 60 tấn/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122892 Năm XB: 2016
Nhà máy sản xuất nước ép dứa cô đặc năng suất 10 triệu lít/ năm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122908 Năm XB: 2018
Đánh giá chất lượng và độc tính nguồn nước thải chế biến thủy hải sản sử dụng thiết bị quan trắc di động mobilab3
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 131852 Năm XB: 2019
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục