Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 372 kết quả (0.0156224 giây)
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa bột năng suất 10 tấn/ngày
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất cá tra fillet đông lạnh năng suất 30 tấn/ngày
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy bia năng suất 30 triệu lít/năm
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất nước cam ép
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa 5.6T/ngày
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy công nghệ sản xuất trà xanh đóng chai (năng suất 10.000 lít/ngày)
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa cô đặc có đường năng suất 40.000 Hộp/Ngày
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất Pate Gan
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất khổ qua sấy ăn liền
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
Thiết kế nhà máy sữa chua tiệt trùng năng suất 20.000kg/Ngày
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc: 664.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục