Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 84 kết quả (0.3312334 giây)
Inside the Minds : Product Liability Lawyers: Product Liability Chairs From Debevoise & Plimpton, Kaye Scholer, Bryan Ca...
Tác giả: Podesta Roger E,
Thông tin xuất bản: USA : Aspatore Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 340.092
ISBN: 1587622335
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 6834 Định dạng: CHM
President's management agenda : a balanced scorecard approach
Tác giả: James B Whittaker,
Thông tin xuất bản: Vienna : Management Concept , 2003
Ký hiệu phân loại: 352.30973
ISBN: 1567261248
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 6946 Định dạng: CHM
Patent, copyright & trademark
Tác giả: Stephen Elias,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Nolo , 2003
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 0873379497
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7093 Định dạng: CHM
Easy Quicken 2004 : see it done, do it yourself
Tác giả: Kinkoph Sherry,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.0240028553
ISBN: 0789730731
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7316 Định dạng: CHM
Designing distributed learning environments with intelligent software agents
Tác giả: Lin Oscar Fuhua,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Sciense , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.334
ISBN: 1591405009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7871 Định dạng: CHM
Open source licensing : software freedom and intellectual property law
Tác giả: Rosen Lawrence,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 0131487876
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7890 Định dạng: CHM
Cisco Unity fundamentals
Tác giả: Morgan Brian,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Cisco , 2005
Ký hiệu phân loại: 384.043
ISBN: 1587050986
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7909 Định dạng: CHM
Open Source and Free Software Licensing
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 346.7304
ISBN: 0596005814
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8004 Định dạng: CHM
Financial instrument pricing using C++
Tác giả: Duffy Daniel,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.60285
ISBN: 0470855096
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8075 Định dạng: CHM
Quicken 2004 for dummies
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: NY : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.024
ISBN: 0764542346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8086 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục