Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.6899963 giây)
Explorations in pragmatic economics : selected papers of George A. Akerlof (and co-authors).
Tác giả: Akerlof George A,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 330.1
ISBN: 0199253900
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65788 Định dạng: PDF
Development microeconomics
Tác giả: Bardhan Pranab K,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0198773706
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65795 Định dạng: PDF
Good capitalism, bad capitalism, and the economics of growth and prosperity
Tác giả: Baumol William J,
Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 330.12
ISBN: 0300109415
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65812 Định dạng: PDF
Financial fiasco : how America's infatuation with homeownership and easy money created the economic crisis
Tác giả: Norberg Johan,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Cato Institute , 2009
Ký hiệu phân loại: 330.973
ISBN: 1935308130
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65792 Định dạng: PDF
101+ complaint letters that get results
Tác giả: Rubel Janet,
Thông tin xuất bản: Naperville Ill : Sphinx , 2006
Ký hiệu phân loại: 381.3
ISBN: 1572485639
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65809 Định dạng: PDF
Microeconomics : behavior, institutions, and evolution
Tác giả: Bowles Samuel,
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0691091633
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65794 Định dạng: PDF
Fighting financial fires [electronic resource] ; An IMF insider account
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2011
Ký hiệu phân loại: 332.152
ISBN: 0230354203 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65802 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục