Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.7187602 giây)
Classifying explosion-prone areas for the petroleum, chemical and related industries
Tác giả: Korver W O E,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications , 1995
Ký hiệu phân loại: 363.11966
ISBN: 0815513666
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 9327 Định dạng: RAR
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0072827580
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10534 Định dạng: RAR
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Văn Tư,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2005
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10274 Định dạng: RAR
Food chemical safety : V.2 : Additives
Tác giả: Watson David H,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2002
Ký hiệu phân loại: 363.192
ISBN: 1855735636
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7875 Định dạng: RAR
Business : Its Legal, Ethical, and Global Environment
Thông tin xuất bản: USA : Thomson , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.7307
ISBN: 0324204884
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19597 Định dạng: RAR
P.O.W.E.R. learning : Stratergies for success in college and life
Tác giả: Feldman Robert S,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 378.198
ISBN: 007248070X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10582 Định dạng: RAR
Introductory Statistics
Tác giả: Mann Prem S,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Sons Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 0471448176
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 20115 Định dạng: RAR
15 Food safety food quality
Tác giả: Hester RE,
Ký hiệu phân loại: 363.192
ISBN: 0854042709
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7833 Định dạng: RAR
Food chemical safety : V.1 : Contaminants
Tác giả: Watson David H,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2002
Ký hiệu phân loại: 363.192
ISBN: 1855734621
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7874 Định dạng: RAR
Making the most of HACCP : learning from other's experience
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.192
ISBN: 1855735040
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7851 Định dạng: RAR
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục