Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.8124586 giây)
Analyzing Business Data with Excel
Tác giả: Knight Gerald,
Thông tin xuất bản: kd : Reilly Media Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 519.50285536
ISBN: 0596100736
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 12432 Định dạng: CHM
Web mapping illustrated
Tác giả: Mitchell Tyler,
Thông tin xuất bản: Beijing Farnham : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 526
ISBN: 0596008651
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 9756 Định dạng: CHM
Statistics Hacks
Tác giả: Frey Bruce,
Thông tin xuất bản: : OReilly , 2006
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 0596101643
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 16765 Định dạng: CHM
Developing feeds with RSS and Atom
Tác giả: Hammersley Ben,
Thông tin xuất bản: Beijing Cambridge : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 0596008813
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 9761 Định dạng: CHM
Sequence analysis in a nutshell : a guide to tools and databases
Tác giả: Markel Scott,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2003
Ký hiệu phân loại: 572.8633
ISBN: 059600494X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 8191 Định dạng: CHM
Dictionary of biochemistry and molecular biology
Tác giả: Stenesh J,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley Sons Inc , 1989
Ký hiệu phân loại: 574.192
ISBN: 0471840890
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15569 Định dạng: CHM
Mapping Hacks
Tác giả: Gibson Rich,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 526
ISBN: 0596007035
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 8799 Định dạng: CHM
Foundations of algorithms using C++ pseudocode
Thông tin xuất bản: Sudbury : Jones and Bartlett , 2004
Ký hiệu phân loại: 518.1
ISBN: 0763723878
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 6734 Định dạng: CHM
Astronomy Hacks
Thông tin xuất bản: : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 522
ISBN: 0596100604
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 9777 Định dạng: CHM
DNA : the secret of life
Tác giả: Watson James D,
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2003
Ký hiệu phân loại: 576.5
ISBN: 0375415467
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15521 Định dạng: CHM
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục