Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.1719183 giây)
In the Balance : The Case for a Universal Basic Income in South Africa and Beyond
Tác giả: Marais Hein,
Thông tin xuất bản: Johannesburg : Wits University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 362.5820968
ISBN: 9781776146932
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
In the Balance : The Case for a Universal Basic Income in South Africa and Beyond
Tác giả: Marais Hein,
Thông tin xuất bản: Johannesburg : Wits University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 362.5820968
ISBN: 9781776146932
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục