Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 843 kết quả (0.5200484 giây)
Managing public debt : from diagnostics to reform implementation.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2007
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821368729
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 65151 Định dạng: PDF
Evaluating social funds
Tác giả: Rawlings Laura,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2004
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 0821350625
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12103 Định dạng: PDF
Doing Business in 2004
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt : A World Bank Publication , 2003
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821353411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12118 Định dạng: PDF
Trade finance during the great trade collapse [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2011
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN: 9780821387481
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 76405 Định dạng: PDF
Rethinking the East Asia miracle
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 0195216008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 95903 Định dạng: PDF
Doing Business in 2005
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt : A World Bank Publication , 2004
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821357484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12120 Định dạng: PDF
Assessing and reforming public financial management
Tác giả: Allen Richard,
Thông tin xuất bản: : World Bank , 2004
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821355996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12853 Định dạng: PDF
Global economic prospects 2010 [electronic resource] : crisis, finance, and growth.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821382268
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 65706 Định dạng: PDF
When things fall apart
Tác giả: Dudwick Nora,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Định dạng: PDF
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2006
Ký hiệu phân loại: 370.967571
ISBN: 0821356100
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12092 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục