Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1879 kết quả (0.3593748 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:6 py:[2012 TO *] ps:hutech
Luật kinh doanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24136 Năm XB: 2013 File: PDF
Nguyên kế toán
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85383 Năm XB: 2013 File: PDF
Toán rời rạc
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 88708 Năm XB: 2013 File: PDF
Kinh tế vi
Tác giả: Phan Đình Nguyên
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85281 Năm XB: 2013 File: PDF
Quản trị nhân sự
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94294 Năm XB: 2014 File: PDF
Hàm phức biến đổi laplace
Tác giả: Ngô Cao Cường
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 515.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94943 Năm XB: 2014 File: PDF
Quản trị học
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 82023 Năm XB: 2013
Tin học đại cương A
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85274 Năm XB: 2013 File: PDF
Trang trí bản 1
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 745
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85384 Năm XB: 2013 File: PDF
Đồ án thiết kế nội thất nhà
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 747.883
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100248 Năm XB: 2014 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục