Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2084 kết quả
Những nguyên bản của chủ nghĩa Mac-Lenin
Tác giả: Hồ Trọng Viện, Hà Huyền Hoài Vân, Nguyễn Minh Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  335.4
 
Hình học họa hình Kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  516.6
 
Kiến trúc nhập môn
Tác giả: Trần Văn Khải, Trần Anh Đào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
Pháp luật đại cương
Tác giả: Phan Thị Mỹ Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  340
 
Vật đại cương. Tập 1- nhiệt
Tác giả: Trần Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  530
 
Tin học đại cương A
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Toán cao cấp 1
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn An Khương, Nguyễn Cao Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Hóa đại cương
Tác giả: Bùi Đức Chí Thiện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  540
 
tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Đề Thủy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  335.4346
 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Vượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  324.2597075
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục