Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 131 kết quả (0.6700077 giây)
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế = statistics for business and economics
Tác giả: Hà Văn Sơn ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2010
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2004
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình cơ sở lý thuyết mật mã
Tác giả: Nguyễn Bình,
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình lý thuyết tài chính-tiền tệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 332
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thủy lực học ứng dụng trong môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2007
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 70451 Định dạng: PDF
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2007
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2002
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sức bền vật liệu : giáo trình
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán chi phí : giáo trình
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục