Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 131 kết quả (0.1719224 giây)
Tin học văn phòng : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9081 Định dạng: RAR
Phân tích kinh tế doanh nghiệp : Bài giảng
Tác giả: Lưu Thanh Tâm,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.04
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9082 Định dạng: RAR
English for Nutrition and Food Sciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 428.024664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9247 Định dạng: RAR
English for Environmental Studies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 428.024628
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9248 Định dạng: RAR
Điện tử tương tự : Giáo trình thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ Đại học)
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9249 Định dạng: RAR
Lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C : Giáo trình : T.1
Thông tin xuất bản: TpHCM : Mũi Cà Mau , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10050 Định dạng: RAR
Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 3 (học kỳ 3) : Giáo trình
Tác giả: Khương Anh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10053 Định dạng: RAR
Giáo trình nhập môn lập trình VB6
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.362
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10111 Định dạng: RAR
Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2 (học kỳ 2)
Tác giả: Khương Anh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10143 Định dạng: RAR
Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 (học kỳ 1)
Thông tin xuất bản: TpHCM : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10144 Định dạng: RAR

Truy cập nhanh danh mục