Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 126 kết quả (0.0200029 giây)
Phân tích kinh tế doanh nghiệp : Bài giảng
Tác giả: Lưu Thanh Tâm
TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc: 658.04
 
English for Nutrition and Food Sciences
Tác giả: 
TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc: 428.024664
 
English for Environmental Studies
Tác giả: 
TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc: 428.024628
 
Điện tử tương tự : Giáo trình thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ Đại học)
Tác giả: Khoa Điện - Điện tử
TpHCM: HUTECH, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc: 621.381
 
Lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C : Giáo trình : T.1
Tác giả: Nguyễn Đình Tê
TpHCM: Mũi Cà Mau, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc: 005.133
 
Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 3 (học kỳ 3)
Tác giả: Khương Anh
TpHCM: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc: 004.65
 
Giáo trình nhập môn lập trình VB6
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc: 005.362
 
Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2 (học kỳ 2)
Tác giả: Khương Anh
TpHCM: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc: 004.65
 
Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 (học kỳ 1)
Tác giả: Hoàng Đức Hải
TpHCM: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc: 004.65
 
Giáo trình nhập môn ASP xây dựng ứng dụng Web
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng
TpHCM: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc: 005.276
 

Truy cập nhanh danh mục