Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 131 kết quả (0.4687138 giây)
ASP xây dựng ứng dụng Web : Giáo trình nhập môn
Thông tin xuất bản: TpHCM, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10172 Năm XB: 2005 Định dạng: RAR
PHP và MySQL xây dựng ứng dụng Web : Giáo trình nhập môn
Thông tin xuất bản: TpHCM, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 005.2762
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10176 Năm XB: 2004 Định dạng: RAR
SQL Server 2000 : Giáo trình
Thông tin xuất bản: TpHCM, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 005.7585
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10225 Năm XB: 2004 Định dạng: RAR
Tin học văn phòng : Giáo trình lý thuyết và thực hành : T.2 : Word XP
Thông tin xuất bản: TpHCM, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10313 Năm XB: 2005 Định dạng: RAR
Giáo trình Lập trình Web bằng ASP 3.0
Thông tin xuất bản: TpHCM, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10353 Năm XB: 2005 Định dạng: RAR
Lý thuyết và bài tập JAVA : Giáo trình
Thông tin xuất bản: TpHCM, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10386 Năm XB: 2005 Định dạng: RAR
Bài giảng Dung sai lắp ghép và đo lường
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10742 Năm XB: 2005 Định dạng: RAR
Kỹ thuật số : phần câu hỏi chuẩn bị ở nhà : tài liệu thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ đại học)
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10743 Năm XB: 2005 Định dạng: RAR
Mô phỏng ổn định động hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hùng,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 621.3191
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10744 Năm XB: 2005 Định dạng: RAR
Tin học ứng dụng 1 : Bài giảng môn học
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10746 Năm XB: 2005 Định dạng: RAR

Truy cập nhanh danh mục