Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 52 kết quả (0.3125483 giây)
Novell Groupwise 6.5 user's : Handbook
Tác giả: Rogers Shawn,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Novell , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0789729830
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 6748 Định dạng: CHM
DB2 universal database v8 handbook for Windows, Unix, and Linux
Tác giả: Gunning Philip K,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0130661112
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 6754 Định dạng: CHM
Handbook of video databases : design and applications
Tác giả: Borko Furht,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 084937006X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 6947 Định dạng: CHM
XMLSPY handbook
Tác giả: Larry Kim,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 0764549642
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7047 Định dạng: CHM
Novell NetWare 6.5 administrator's handbook
Tác giả: Jeffrey L Harris,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Novell , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 0789729849
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7054 Định dạng: CHM
Novell ZENworks for Servers 3 : administrator's handbook
Tác giả: Dayley Brad,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Novell , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.438
ISBN: 0789729865
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7307 Định dạng: CHM
The IBM TotalStorage solutions handbook
Tác giả: Dufrasne Bertrand,
Thông tin xuất bản: San Jose : IBM , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.86
ISBN: 0738498947
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7416 Định dạng: CHM
TruCluster server handbook
Tác giả: Fafrak Scott,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Digital Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.36
ISBN: 1555582591
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7492 Định dạng: CHM
The J2EE architect's handbook : how to be a successful technical architect for J2EE applications
Tác giả: Ashmore Derek C,
Thông tin xuất bản: Lombard Ill : DVT , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0972954899
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7809 Định dạng: CHM
Openview system administration handbook : network node manager, customer views, and service information
Tác giả: Zitello Tanny,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.713
ISBN: 0130352098
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7994 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục