Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1251 kết quả
Autism Spectrum Disorders : The Role of Genetics in Diagnosis and Treatment [Elektronisk resurs]
Tác giả: Stephen I Deutsch, Maria R Urbano
Xuất bản: Croatia: InTech, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9285882
 
Quality Management and Six Sigma
Tác giả: Abdurrahman Coskun
Xuất bản: Croatia: Sciyo, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.562
 
Risk Management for the Future - Theory and Cases [Elektronisk resurs]
Tác giả: Jan Emblemsvåg
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Materials Science and Technology
Tác giả: Sabar D Hutagalung
Xuất bản: Croatia: InTech, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Protein Engineering
Tác giả: Pravin Kaumay
Xuất bản: Croatia: InTech, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.63
 
Industrial Design – New Frontiers
Tác giả: Denis A Coelho,
Xuất bản: Croatia: InTech, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.2
 
Laser Pulses Characterization with Pyroelectric Sensors
Tác giả:
Xuất bản: Croatia: InTechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Regenerative Medicine and Tissue Engineering - Cells and Biomaterials
Tác giả: Daniel Eberli
Xuất bản: Croatia: InTech, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Fuel Injection in Automotive Engineering
Tác giả: Kazimierz Lejda, Pawel Woś
Xuất bản: Croatia: InTech, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.253
 
New Trends and Developments in Automotive System Engineering
Tác giả: Marcello Chiaberge
Xuất bản: Croatia: Intech, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.222
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục