Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
What is a poet? : essays from the Eleventh Alabama Symposium on English and American Literature
Tác giả: Hank Lazer
Xuất bản: Tuscaloosa: University of Alabama Press, c1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.509
 
Hart Crane [electronic resource] : after his lights
Tác giả: Brian Reed
Xuất bản: Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
Song of the tides : a novel
Tác giả: Thomas A Joseph
Xuất bản: Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Kissed by [electronic resource]
Tác giả: Alexandra Chasin
Xuất bản: Tuscaloosa: FC2University of Alabama Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Blue studios : poetry and its cultural work
Tác giả: Rachel Blau DuPlessis
Xuất bản: Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.509352
 
Reading network fiction
Tác giả: David Ciccoricco
Xuất bản: Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.5
 
Digital poetics : the making of E-poetries
Tác giả: Loss Pequeño Glazier
Xuất bản: Tuscaloosa: University of Alabama Press, c200
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.10285
 
Another South : experimental writing in the South
Tác giả: Bill Lavender
Xuất bản: Tuscaloosa: University of Alabama Press, c2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
Hart Crane : after his lights
Tác giả: Brian M Reed
Xuất bản: Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.52
 
1

Truy cập nhanh danh mục