Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Membrane technology in the chemical industry
Tác giả: S P Nunes, K V Peinemann
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28424
 
Enabling technology for MEMS and nanodevices
Tác giả: H Baltes
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Process development : from the initial idea to the chemical production plant
Tác giả: G Herbert Vogel
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28
 
Stirring : theory and practice
Tác giả: Marko Zlokarnik
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.284292
 
Modern gold catalyzed synthesis
Tác giả: A Stephen Hashmi, F Dean Toste
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.215
 
The chemical element : chemistry's contribution to our global future
Tác giả: Javier Garcia-Martinez, Elena Serrano-Torregrosa
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.48
 
Chiral separation techniques : a practical approach
Tác giả: G Subramanian
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
Organic nanostructures
Tác giả: J L Atwood, Jonathan W Steed
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Encyclopedia of the elements : technical data, history, processing, applications
Tác giả: Per Enghag
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546.03
 
Quantum mechanics and quantum information : a guide through the quantum world
Tác giả: Moses Fayngold, Vadim Fayngold
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục