Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 199 kết quả (0.4899582 giây)
Six Eclogues from William Barnes's Poems of Rural Life in the Dorset Dialect (First Collection, 1844)
Tác giả: L Burton T,
Thông tin xuất bản: Adelaide : University of Adelaide Press , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: UPO9780987073082
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Play between worlds : exploring online game culture
Tác giả: Taylor T L,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , c2006
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 0262201631 (alk. paper)
Raising the stakes : e-sports and the professionalization of computer gaming
Tác giả: Taylor T L,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , c2012
Ký hiệu phân loại: 796.0285
ISBN: 0262017377 (hardcover : alk. paper)
The Sound of William Barnes's Dialect Poems: 1. Poems of Rural Life in the Dorset Dialect, first collection (1844)
Tác giả: L Burton T,
Thông tin xuất bản: : University of Adelaide Press , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Essential Guide to Flex 2 with ActionScript 3.0
Thông tin xuất bản: New York : Apress , 2007
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1590597338
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15629 Định dạng: PDF
Stick it! : 99 D.I.Y. duct tape projects
Tác giả: Bonaddio T L,
Ký hiệu phân loại: 745.5
ISBN: 0762447532
ID: 94725 Định dạng: EPUB
The Sound of William Barnes's Dialect Poems: 2. Poems of Rural Life in the Dorset Dialect, second collection (1859)
Tác giả: Burton T L,
Thông tin xuất bản: : University of Adelaide Press , 2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fracture mechanics : fundamentals and applications
Tác giả: Anderson T L,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 620.1126
ISBN: 1498728138
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
L. N. Tolstoj i T. M. Bondarev. Perepiska. 1885-1898
Tác giả: Donskov AA,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3876906350
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Sound of William Barnes's Dialect Poems: 3. Poems of Rural Life in the Dorset Dialect, third collection (1862)
Tác giả: Burton T L,
Thông tin xuất bản: : University of Adelaide Press , 2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục