Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.8499867 giây)
State-of-the-Art of High-Power Gyro-Devices. Update of Experimental Results 2021
Tác giả: Thumm Manfred,
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing , 2021
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1000136043
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục