Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 917 kết quả (0.7300521 giây)
Mixed methods research in the movement sciences : case studies in sport, physical education and dance
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 372.868
ISBN: 9780203132326
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 154887 Định dạng: PDF
New Genetics, New Identities
Tác giả: Atkinson Paul,
Ký hiệu phân loại: 174.95765
ISBN: 9780203962923
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Genetics, New Social Formations
Tác giả: Glasner Peter,
Ký hiệu phân loại: 174.296042
ISBN: 9780203962893
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New British fascism : rise of the British National Party
Tác giả: Goodwin Matthew J,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York : Routledge , 2011
Ký hiệu phân loại: 324.2410938
ISBN: 0203808045 (e-book)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Media and New Religions in Japan
Tác giả: Baffelli Erica,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780203075036
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Researching New Religious Movements
Tác giả: Arweck Elisabeth,
Ký hiệu phân loại: 200.7041
ISBN: 9780203642375
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Directions in Development Economics
Tác giả: Lundahl Mats,
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9780203988992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The New Economy in Transatlantic Perspective
Tác giả: Huebner Kurt,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780203420966
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New contributions to monetary analysis : the foundations of an alternative economic paradigm
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York : Routledge , 2013
Ký hiệu phân loại: 339.53
ISBN: 9780415821810
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 154925 Định dạng: PDF
Sustaining New Orleans
Tác giả: Eckstein Barbara,
Ký hiệu phân loại: 810.99763
ISBN: 9780203955291
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục