Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 49 kết quả (0.3599491 giây)
OCP Oracle8I DBA performance tuning and network administration study guide
Tác giả: Johnson Joe,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0782126847
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6629 Định dạng: PDF
MCSE windows 2000 directory services administration
Tác giả: Anil Desai,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.173769
ISBN: 0782127568
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6963 Định dạng: PDF
MCSE : Windows2000 network security design study guide
Tác giả: Gary Govanus,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782127584
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6964 Định dạng: PDF
Applied software test automation
Tác giả: Li Kanglin,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0782143202
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7725 Định dạng: CHM
Coder to developer : designing, building, and delivering your software
Tác giả: Gunderloy Mike,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 078214327X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7726 Định dạng: CHM
MCSE : Windows(r) server 2003 network security design study guide
Tác giả: Reisman Brian,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782143296
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7727 Định dạng: CHM
Mac? OS X power tools
Tác giả: Frakes Dan,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.4465
ISBN: 0782143199
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8148 Định dạng: CHM
MCSE : Windows? server 2003 active directory and network infrastructure design study guide (70-297)
Tác giả: Price Brad,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.447
ISBN: 0782143210
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8149 Định dạng: CHM
Al Ward's Photoshop Productivity Toolkit : over 600 time-saving actions
Tác giả: Wards Al,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9780782143348
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23575 Định dạng: ISO
OCA/OCP : Introduction to oracle9i SQL study guide
Tác giả: Thomas Biju,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex Incorporated , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 9780782140620
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23646 Định dạng: ISO
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục