Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.4299863 giây)
Applied software test automation
Tác giả: Li Kanglin,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0782143202
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7725 Định dạng: CHM
Coder to developer : designing, building, and delivering your software
Tác giả: Gunderloy Mike,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 078214327X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7726 Định dạng: CHM
MCSE : Windows(r) server 2003 network security design study guide
Tác giả: Reisman Brian,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782143296
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7727 Định dạng: CHM
Mac? OS X power tools
Tác giả: Frakes Dan,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.4465
ISBN: 0782143199
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8148 Định dạng: CHM
MCSE : Windows? server 2003 active directory and network infrastructure design study guide (70-297)
Tác giả: Price Brad,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.447
ISBN: 0782143210
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8149 Định dạng: CHM
C# network programming [electronic resource]
Tác giả: Blum Richard,
Thông tin xuất bản: Alameda Calif : SYBEX Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37962 Định dạng: CHM
Mastering MySQL [electronic resource]
Tác giả: Gilfillan Ian,
Thông tin xuất bản: Alameda Calif : SYBEX , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38090 Định dạng: CHM
C# complete [electronic resource].
Tác giả: Harris Rozi,
Thông tin xuất bản: Alameda Calif : SYBEX , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38119 Định dạng: CHM
Mastering C# database programming [electronic resource]
Tác giả: Price Jason,
Thông tin xuất bản: Alameda Calif : SYBEX , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38356 Định dạng: CHM
PC disaster and recovery [electronic resource]
Tác giả: Chase Kate,
Thông tin xuất bản: Alameda Calif : SYBEX Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.3916
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38470 Định dạng: CHM
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục