Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 193 kết quả (0.7200072 giây)
Fundamentals of Television Production
Tác giả: Donald Ralph,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Iowa State University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 791.45
ISBN: 9780813827391
ID: 23670 Định dạng: PDF
Dictionary of agricultural and environmental science
Tác giả: Troeh Frederick R,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Iowa State Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 630.3
ISBN: 0813802830 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Applied communication research
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Iowa State University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 302.2072
ISBN: 0813820170 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Natural resources engineering
Tác giả: Tollner Ernest W,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Iowa State University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 627
ISBN: 0813818478 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Dictionary of agricultural and environmental science / Frederick R. Troeh and Roy L. Donahue.
Tác giả: Troeh Frederick R,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Iowa State Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 630.3
ISBN: 0813802830 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Food product development based on experience
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Iowa State Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0813820294
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 102446 Định dạng: PDF
Complementary and alternative veterinary medicine considered
Tác giả: Ramey David W,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Iowa State Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 636.08955
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132258 Định dạng: PDF
Origins of the organic agriculture debate
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Iowa State Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 631.584
ISBN: 0813805139
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 155380 Định dạng: PDF
Practical equine dermatology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 636.108965
ISBN: 0470752289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fruit and vegetables : harvesting, handling and storage
Tác giả: Thompson A K,
Ký hiệu phân loại: 634
ISBN: 1405106190
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80723 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục