Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 598 kết quả (0.7000016 giây)
Advances in food and nutrition research. Volume 45 [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Boston Mass Academic Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 0080493300
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96903 Định dạng: PDF
Blender foundations : the essential guide to learning Blender 2.6
Tác giả: Hess Roland,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Boston Focal PressElsevier , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 9780240814308
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 154635 Định dạng: PDF
Digital electronics and design with VHDL
Tác giả: Pedroni Volnei A,
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 0123742706
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97883 Định dạng: PDF
Adhesion science and engineering
Tác giả: Dillard David A,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2002
Ký hiệu phân loại: 668.3
ISBN: 0444511407
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10221 Định dạng: PDF
The electrical engineering handbook
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.3
ISBN: 0121709604
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 11832 Định dạng: PDF
Texturing & modeling : a procedural approach
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Academic Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.66
ISBN: 1558608486
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13189 Định dạng: PDF
Private real estate investment : data analysis and decision making
Tác giả: Brown Roger J,
Ký hiệu phân loại: 332.6324
ISBN: 0121377512
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 15458 Định dạng: PDF
IPv6 advanced protocols implementation/
Tác giả: Qing Li,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2007
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 0123704790
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15460 Định dạng: PDF
Web dragons : inside the myths of search engine technology
Tác giả: Ian H Witten,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2006
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 0123706092
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15461 Định dạng: PDF
Character animation : 2D skills for better 3D.
Tác giả: Steve Roberts,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2007
Ký hiệu phân loại: 778.5347
ISBN: 0240520548
ID: 15489 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục