Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.4062164 giây)
Critical thinking
Tác giả: Epstein Richard L,
Thông tin xuất bản: Australia Belmont CA : ThomsonWadsworth , 2006
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0534583482
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 25425 Định dạng: PDF
Experimental psychology
Tác giả: Kantowitz Barry H,
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0495595330
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 66858 Định dạng: PDF
Food and culture
Ký hiệu phân loại: 613.20973
ISBN: 049511541X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67203 Định dạng: PDF
An introduction to the history of psychology
Tác giả: Hergenhahn B R,
Ký hiệu phân loại: 150.9
ISBN: 0495506214
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 88876 Định dạng: PDF
Criminology : the core
Tác giả: Siegel Larry J,
Ký hiệu phân loại: 364
ISBN: 0495809837
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92777 Định dạng: PDF
Sociology : pop culture to social structure
Tác giả: Brym Robert J,
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN: 1111833869
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106729 Định dạng: PDF
Positive psychology : the science of human flourishing
Tác giả: Compton William C,
Ký hiệu phân loại: 150.1988
ISBN: 1111834121
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 106730 Định dạng: PDF
Developmental psychology : childhood and adolescence
Tác giả: Shaffer David R,
Thông tin xuất bản: Australia Belmont CA : WadsworthThomson , 2007
Ký hiệu phân loại: 155.4
ISBN: 0495186791
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137721 Định dạng: PDF
Psychology
Tác giả: Nairne James S,
Thông tin xuất bản: Australia Belmont CA : ThompsonWadsworth , 2011
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0840033109
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137785 Định dạng: PDF
Fundamentals of case management practice : skills for the human services
Tác giả: Summers Nancy,
Ký hiệu phân loại: 361.32
ISBN: 0840033699
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146560 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục