Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.7900666 giây)
Edward Elgar Publishing Limited marketing approach.
Tác giả: David Beirman,
Thông tin xuất bản: Australia : Allen Unwin , 2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 1865089117
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17375 Định dạng: PDF
The apricot colonel
Tác giả: Halligan Marion,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW Australia : Allen Unwin , 2006
Ký hiệu phân loại: 823.3
ISBN: 1741147662
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86024 Định dạng: PDF
The eye of Ulam : a comic adventure
Tác giả: Denton Terry,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW Australia : Allen Unwin , 2001
Ký hiệu phân loại: 741.5994
ISBN: 1865083585
ID: 86044 Định dạng: PDF
The last man standing : Herb Ashby and the Battle of El Alamein
Tác giả: Dornan Peter,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW Australia : Allen Unwin , 2006
Ký hiệu phân loại: 940.54
ISBN: 1741149894
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 86648 Định dạng: PDF
Musk & Byrne
Tác giả: Capp Fiona,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW Australia : Allen Unwin , 2008
Ký hiệu phân loại: 823
ISBN: 9781741753936
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86781 Định dạng: PDF
The original million dollar mermaid : the Annette Kellerman story
Tác giả: Gibson Emily,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW Australia : Allen Unwin , 2005
Ký hiệu phân loại: 797.21092
ID: 115088 Định dạng: PDF
Everyday evaluation on the run
Tác giả: Wadsworth Yoland,
Thông tin xuất bản: St Leonards NSW Australia : Allen Unwin , 1997
Ký hiệu phân loại: 361.2
ISBN: 9781864484168
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The kitchen hand : a miscellany of kitchen wisdom
Tác giả: Telford Anthony,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW Australia : Allen Unwin , 2003
Ký hiệu phân loại: 641.3
ISBN: 1865088900
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục