Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 126 kết quả (0.3499444 giây)
Centrex or PBX : The impact of IP
Tác giả: Abrahams John R,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.38212
ISBN: 158053497X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6730 Định dạng: CHM
Implementing electronic card payment systems
Tác giả: Radu Cristian,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.88
ISBN: 1580533051
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7276 Định dạng: CHM
Security technologies for the World Wide Web
Tác giả: Oppliger Rolf,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1580533485
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7277 Định dạng: CHM
Implementing and integrating product data management and software configuration management
Tác giả: Crnkovic Ivica,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 670.285
ISBN: 1580534988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7278 Định dạng: CHM
LANs to WANs : the complete management guide
Tác giả: Muller Nathan J,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1580535720
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7279 Định dạng: CHM
A practitioner's guide to software test design
Tác giả: Copeland Lee,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 158053791X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7280 Định dạng: CHM
Outsourcing information security
Tác giả: Axelrod C Warren,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.478
ISBN: 1580535313
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8929 Định dạng: CHM
A professional's guide to data communication in a TCP/IP world
Tác giả: Carne E Bryan,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1580539092
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9568 Định dạng: PDF
Advanced Database Technology and Design
Tác giả: Piattini Mario,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0890063958
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15325 Định dạng: PDF
Achieving software quality through teamwork
Tác giả: Isabel Evans,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 158053662X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16470 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục