Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3906713 giây)
Optimality-theoretic syntax
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston : MIT Press , 201
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262316145
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Exercises in rethinking innateness : a handbook for connectionist simulations
Tác giả: Plunkett Kim,
Thông tin xuất bản: Boston : MIT Press , 201
Ký hiệu phân loại: 155.234
ISBN: 9780262287081
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục