Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 168 kết quả (0.6499119 giây)
The communal age in Western Europe, c.1100-1800 :towns, villages and parishes in pre-modern society
Tác giả: Kümin Beat A,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780230536852 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Magical realism and the postcolonial novel :between faith and irreverence
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2009
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780230545281 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Introducing UNIX and Linux
Tác giả: Joy Mike,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0333987632
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 29226 Định dạng: PDF
Open source leadership
Tác giả: Gadman Sean,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2009
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN: 0230201911
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 31598 Định dạng: PDF
Discrete mathematics for computing
Tác giả: Grossman Peter,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2002
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 0333981111
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39609 Định dạng: PDF
Financial econometrics modeling: Derivatives pricing, hedge funds and term structure models [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2011
Ký hiệu phân loại: 332.015195
ISBN: 0230295207 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47748 Định dạng: PDF
The determinants of currency crises : a political economy approach
Tác giả: Rother Bjoern,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2009
Ký hiệu phân loại: 332.46
ISBN: 0230221815
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65668 Định dạng: PDF
Fighting financial fires [electronic resource] ; An IMF insider account
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2011
Ký hiệu phân loại: 332.152
ISBN: 0230354203 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65802 Định dạng: PDF
Crisis and recovery : ethics economics and justice
Tác giả: Williams Rowan,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2010
Ký hiệu phân loại: 330.941
ISBN: 0230251900
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66031 Định dạng: PDF
The financial crisis and federal reserve policy [electronic resource]
Tác giả: Thomas Lloyd,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2011
Ký hiệu phân loại: 330.90511
ISBN: 0230118070 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66248 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục