Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1747 kết quả (0.4299551 giây)
Problem solving activities in post-editing and translation from scratch : A multi-method study
Tác giả: Nitzke Jean,
Thông tin xuất bản: Berlin : Language Science Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 410.285
ISBN: 9783961101313
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Universal Smart Grid Agent for Distributed Power Generation Management
Tác giả: MSP Veith Eric,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2017
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 9783832545123
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Information-theoretic causal inference of lexical flow
Tác giả: Dellert Johannes,
Thông tin xuất bản: Berlin : Language Science Press , 20190911
Ký hiệu phân loại: 400
ISBN: 9783961101436
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Handbook of Easy Languages in Europe
Tác giả: Lindholm Camilla,
Thông tin xuất bản: Berlin : Frank Timme , 2021
Ký hiệu phân loại: 400
ISBN: 9783732907717
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Altmetrics for Digital Libraries : Concepts, Applications, Evaluation and Recommendations
Tác giả: Nuredini Kaltrina,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9783832553098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Dictionary of Accessible Communication
Thông tin xuất bản: Berlin : Frank Timme , 2021
Ký hiệu phân loại: 400
ISBN: 9783732907298
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Smartphone-Based 3D Indoor Localization and Navigation
Tác giả: Ebner Frank,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 9783832552329
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Blurring of Boundaries in Bioscientific Discourse
Tác giả: Tomasovicova Jana,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783832554224
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Searching for Order in Body Clocks : Circadian Rhythms and Redox Balance
Tác giả: del Olmo Marta,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9783832554064
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Steel Construction Manual
Tác giả: Schulitz,
Thông tin xuất bản: Berlin : Munchen , 2000
Ký hiệu phân loại: 693.71
ISBN: 3764361816
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục