Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1815 kết quả (0.2999671 giây)
Media Distortions : Understanding the Power Behind Spam, Noise, and Other Deviant Media
Tác giả: Carmi Elinor,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: b15334
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Polish Media System in a Comparative Perspective : Media in Politics, Politics in Media
Ký hiệu phân loại:
ISBN: b15173
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Transformations of Social Bonds : The Outline of the Theory of Social Change
Tác giả: Marody Miroslawa,
Ký hiệu phân loại: 303.4
ISBN: 9783653068504
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Feminism, Writing and the Media in Spain : Ana María Matute, Rosa Montero and Lucía Etxebarria
Tác giả: Oaknin Mazal,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: b11488
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Melancholic Gaze
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783653068948
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Doing Family on the Move : Highly-Skilled Migrants in Switzerland and Germany
Tác giả: Tissot Florian,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: b16724
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Political Economy of Local Cinema: A Critical Introduction
Tác giả: Rajala Anne,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: b16846
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Data Rights Law 1.0 : The Theoretical Basis
Tác giả: Lian Yuming,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: b15737
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Between an Animal and a Machine : Stanisław Lem's Technological Utopia
Tác giả: Majewski Pawel,
Ký hiệu phân loại: 891.85373
ISBN: 9783653068306
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beyond the Trenches - The Social and Cultural Impact of the Great War : Second Edition
Ký hiệu phân loại:
ISBN: b16333
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục