Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2137 kết quả (0.4100395 giây)
The economics of groundwater remediation and protection
Tác giả: Hardisty Paul E,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 1566706432
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65882 Định dạng: PDF
Railroad vehicle dynamics [electronic resource] : a computational approach
Tác giả: Shabana Ahmed A,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 625.20151
ISBN: 1420045814
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66092 Định dạng: PDF
Nano and molecular electronics handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0849385288
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65968 Định dạng: PDF
Using R for numerical analysis in science and engineering
Ký hiệu phân loại: 518.0285
ISBN: 143988448X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 97368 Định dạng: PDF
Practical MATLAB basics for engineers
Tác giả: Kalechman Misza,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 620.00151
ISBN: 1420047744
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65973 Định dạng: PDF
Post-oil energy technology : the world's first solar-hydrogen demonstration power plant
Tác giả: Liptak Bela,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.042
ISBN: 1420070258
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65970 Định dạng: PDF
The soft drinks companion : a technical handbook for the beverage industry
Tác giả: Shachman Maurice,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 663.62
ISBN: 0849327261
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65931 Định dạng: PDF
Properties of glass-forming melts
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2005
Ký hiệu phân loại: 666.104
ISBN: 1574446622
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66104 Định dạng: PDF
The method of moments in electromagnetics
Tác giả: Gibson Walton C,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2008
Ký hiệu phân loại: 530.141015118
ISBN: 1420061453
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65934 Định dạng: PDF
Systems thinking [electronic resource] : coping with 21st century problems
Tác giả: Boardman John,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9781420054910
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66131 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục