Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 23 kết quả (0.6999833 giây)
Food authenticity and traceability [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 664.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65340 Định dạng: PDF
Functional foods : concept to product
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 0849308518
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66940 Định dạng: PDF
Building the ecological city
Tác giả: White Rodney R,
Ký hiệu phân loại: 307.1216
ISBN: 1855735318
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86221 Định dạng: PDF
3-D textile reinforcements in composite materials
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.118
ISBN: 849317959
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104503 Định dạng: PDF
Wearable electronics and photonics
Tác giả: Tao Xiaoming,
Ký hiệu phân loại: 677.02864
ISBN: 0849325951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107963 Định dạng: PDF
Nanolithography and patterning techniques in microelectronics
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0849334470
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107965 Định dạng: PDF
Materials for energy conversion devices
Tác giả: Sorrell C C,
Ký hiệu phân loại: 621.3124
ISBN: 0849334489
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107966 Định dạng: PDF
Benders' dictionary of nutrition and food technology [electronic resource]
Tác giả: Bender David A,
Ký hiệu phân loại: 641.03
ISBN: 1845691652
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49465 Định dạng: PDF
Stability [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 624.17765
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65291 Định dạng: PDF
Food processing technology : principles and practice
Tác giả: Fellows P,
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0849308879
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65488 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục