Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (1.6700042 giây)
The innovative lean enterprise : using the principles of lean to create and deliver innovation to customers
Tác giả: Sgroi Anthony,
Ký hiệu phân loại: 658.4063
ISBN: 9781482203912
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 147052 Định dạng: PDF
ISO 9001 : 2015 : a complete guide to quality management systems.
Tác giả: Abuhav Itay,
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 9781498733212
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 153176 Định dạng: PDF
Risk management, liability insurance, and asset protection strategies for doctors and advisors : best practices from lea...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 362.10681
ISBN: 9781498725996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 147054 Định dạng: PDF
Engineering management : meeting the global challenges
Tác giả: Chang C M,
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9781498730112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 147055 Định dạng: PDF
Mission-based policing
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 363.230973
ISBN: 9781466503229
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 147084 Định dạng: PDF
The business of criminal justice : a guide for theory and practice
Ký hiệu phân loại: 364.068
ISBN: 9781466514553
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 147085 Định dạng: PDF
Plants with anti-diabetes mellitus properties
Ký hiệu phân loại: 616.4620654
ISBN: 9781482249903
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 153136 Định dạng: PDF
Habitat, population dynamics, and metal levels in colonial waterbirds : a food chain approach
Tác giả: Burger Joanna,
Ký hiệu phân loại: 598.40974
ISBN: 9781482251142
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 153137 Định dạng: PDF
Mechanisms linking aging, diseases, and biological age estimation
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 571.878
ISBN: 9781498709699
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 153140 Định dạng: PDF
Handbook of metal-microbe interactions and bioremediation
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 615.9253
ISBN: 9781498762427
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 153147 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục