Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 657 kết quả (0.2187408 giây)
Fuzzy Database Modeling with XML [electronic resource]
Tác giả: Ma Zongmin,
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9780387242491
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37778 Định dạng: PDF
The Invention of Mikhail Lomonosov : A Russian National Myth
Tác giả: Usitalo Steven,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Academic Studies Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 509.2
ISBN: 9781618116727
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cultures in Collision and Conversation : Essays in the Intellectual History of the Jews
Tác giả: Berger David,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Academic Studies Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 296.39
ISBN: 9781618117915
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gone to Pitchipoi : A Boy's Desperate Fight for Survival in Wartime
Tác giả: Katz Rubin,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Academic Studies Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 940.5318092
ISBN: 9781618112743
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Englishman from Lebedian' : A Life of Evgeny Zamiatin
Tác giả: Curtis JAE,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Academic Studies Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 891.7342
ISBN: 9781618114853
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Early Modern Russian Letters : Texts and Contexts
Tác giả: Levitt Marcus C,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Academic Studies Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 891.709002
ISBN: 9781618116741
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Under the Shadow of the Rising Sun : Japan and the Jews during the Holocaust Era
Tác giả: Medzini Meron,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Academic Studies Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 940.53089924052
ISBN: 9781644690246
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Extreme programming explained : embrace change
Tác giả: Beck Kent,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0321278658
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8908 Định dạng: CHM
Game testing all in one
Tác giả: Schultz Charles P,
Thông tin xuất bản: Boston MA : ThomsonCourse Technology , 2005
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 1592003737
ID: 9626 Định dạng: CHM
Inside Windows Storage
Tác giả: Naik Dilip C,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Aw Professional , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 032112698X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9665 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục