Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 358 kết quả (0.3437525 giây)
The media of mass communication
Tác giả: Vivian John,
Thông tin xuất bản: Boston : Allyn and Bacon , 1997
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 1402037023
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 152616 Định dạng: PDF
Media/impact : an introduction to mass media
Tác giả: Biagi Shirley,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Wadsworth Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 1111829535
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mass media law
Tác giả: Pember Don R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 0073378828 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mass media law
Tác giả: Pember Don R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2011
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 9780073511979 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073289132
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073378909
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Protein mass spectrometry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2009
Ký hiệu phân loại: 572.633
ISBN: 044453055X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106460 Định dạng: PDF
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0072827580
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10534 Định dạng: RAR
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Chomsky Noam,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : South End Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 0896083667
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70380 Định dạng: PDF
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073281239
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục