Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.6399919 giây)
Mass media law
Tác giả: Pember Don R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 0073378828 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mass media law
Tác giả: Pember Don R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2011
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 9780073511979 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073289132
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073378909
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Landmarks in humanities
Tác giả: Fiero Gloria K,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHill Higher Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 909
ISBN: 0072995505 (pbk.)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Crafting and executing strategy : the quest for competitive advantage : concepts and cases
Tác giả: Thompson Arthur A,
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 0071112200
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục