Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.7199581 giây)
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0072827580
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10534 Định dạng: RAR
Mass media law
Tác giả: Pember Don R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 0073378828 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mass media law
Tác giả: Pember Don R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2011
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 9780073511979 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073289132
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073378909
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0073281239
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Theories of personality
Tác giả: Feist Jess,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 155.2
ISBN: 0072969806
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 28816 Định dạng: PDF
Fundamentals of mechanical vibrations
Tác giả: Kelly S Graham,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHill , 2000
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 0072300922
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28821 Định dạng: PDF
Macroeconomics
Tác giả: Slavin Stephen L,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHill , 2008
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0073281484 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to managerial accounting
Tác giả: Brewer Peter C,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 0073048836 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục