Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.7200531 giây)
Media/impact : an introduction to mass media
Tác giả: Biagi Shirley,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Wadsworth Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 1111829535
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Critical thinking : the art of argument
Tác giả: Rainbolt George W,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Wadsworth Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 153.42
ISBN: 0495501573
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 81160 Định dạng: PDF
Public speaking : the evolving art
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Wadsworth Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 808.51
ISBN: 049590564X
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 92778 Định dạng: PDF
Intercultural communication : a reader
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Wadsworth Cengage Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 0495554189 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The college writer : a guide to thinking, writing, and researching
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Wadsworth Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780495915850
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 153504 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục