Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 258 kết quả (0.4500084 giây)
Pitch and Revelation : Reconfigurations of Reading, Poetry, and Philosophy through the Work of Jay Wright
Tác giả: Daddario Will,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781685710408
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Escape Philosophy : Journeys Beyond the Human Body
Tác giả: Christopher Roy,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781685710620
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Take Her, She's Yours
Tác giả: Jagoe EvaLynn,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2020
Ký hiệu phân loại: 155.232
ISBN: 9781950192823
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Anthropocene Unseen : A Lexicon
Tác giả: Howe Cymene,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781950192564
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Making a Laboratory : Dynamic Configurations with Transversal Video
Tác giả: Spatz Ben,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2020
Ký hiệu phân loại: 700.72
ISBN: 9781953035042
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Viscous : Slime, Stickiness, Fondling, Mixtures
Tác giả: Mason Freddie,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2020
Ký hiệu phân loại: 532
ISBN: 9781950192878
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Critique of Fantasy, Vol. 3 : The Block of Fame
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2021
Ký hiệu phân loại: 809.38766
ISBN: 9781953035288
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Complementary Modernisms in China and the United States: : Art as Life/Art as Idea
Tác giả: Zhang Jian,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2020
Ký hiệu phân loại: 709.73
ISBN: 9781950192588
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Critique of Fantasy, Vol. 2 : The Contest between B-Genres
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2020
Ký hiệu phân loại: 809.38766
ISBN: 9781953035189
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Medieval Disability Sourcebook : Western Europe
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781950192748
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục