Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1049 kết quả (0.3749632 giây)
The demographic imagination and the nineteenth-century city : Paris, London, New York
Tác giả: Daly Nicola,
Ký hiệu phân loại: 304.6209034
ISBN: 9781107095595
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 153672 Định dạng: PDF
Plant breeding and biotechnology : societal context and the future of agriculture
Tác giả: Murphy Denis J,
Ký hiệu phân loại: 631.52
ISBN: 0521530881 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
A world of chance : betting on religion, games, Wall Street
Tác giả: Brenner Reuven,
Ký hiệu phân loại: 306.482
ISBN: 0521711576
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146636 Định dạng: PDF
Export empire : German soft power in Southeastern Europe, 1890-1945
Tác giả: Gross Stephen G,
Ký hiệu phân loại: 382.094304
ISBN: 9781107112254
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155579 Định dạng: PDF
Using Italian : a guide to contemporary usage
Tác giả: Kinder J J,
Ký hiệu phân loại: 458.2
ISBN: 0521480949
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 68547 Định dạng: PDF
An introduction to the New Testament manuscripts and their texts
Tác giả: Parker D C,
Ký hiệu phân loại: 225.4
ISBN: 0521719895 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Street stories : the world of police detectives
Tác giả: Jackall Robert,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 363.25097471
ISBN: 0674017099
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86130 Định dạng: PDF
Rebuilding Central Park : a management and restoration plan
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1987
Ký hiệu phân loại: 974.71
ISBN: 0262181274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Therapy after terror : 9/11, psychotherapists, and mental health
Tác giả: Seeley Karen M,
Ký hiệu phân loại: 172
ISBN: 0521884225 (hardback)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Therapy after terror : 9/11, psychotherapists, and mental health
Tác giả: Seeley Karen M,
Ký hiệu phân loại: WM 172
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132219 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục